Investerarpresentation med fullt fokus på lanseringen av Lumitos första produkt, SCIZYS

Har du missat Mattias Lundin presentation av Lumito och den kommande lanseringen av SCIZYS på Mangold Insights investerardag den 16 november? Presentationen finns nu på Lumitos Youtube kanal och hemsida, https://youtu.be/R0VclcpfjRo.

Mattias Lundin presenterar status för bolaget just nu och svarar på frågor som:

  • Hur han rankar den kommande lanseringen av SCIZYS och Lumitos teknik utifrån tidigare erfarenhet?
  • Varför har den planerade lanseringen innan årsskiftet skjutits fram?
  • Hur ser bolaget på en eventuell lansering i USA?
  • Hur kommer Lumito att närma sig forskningslaboratorierna och hur ser affärsmodellen ut?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut? Är det öppen gata?

För ytterligare vänligen information, kontakta:
 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egen-utvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.