Investor AB stödjer Saabs intention om en företrädesemission

Saab har idag tillkännagivit en planerad företrädesemission under fjärde kvartalet om cirka 6 Mdr kronor. Investor AB stödjer Saabs intention.

Investors vd och koncernchef Johan Forssell kommenterar: ”Saab befinner sig i en stark tillväxtfas med flera stora utvecklingsprojekt i orderstocken. Nyligen annonserades även det amerikanska flygvapnets val av skolflygplanet T-X, utvecklat av Saab och Boeing. Genom att nu stärka balansräkningen ges goda förutsättningar för att fortsätta utveckla dessa projekt, investera i forskning och utveckling, samt skapa finansiellt utrymme för nya stora affärer. Som engagerad ägare stödjer vi våra företag i deras arbete för att skapa uthålligt värde. Investor ser den föreslagna emissionen som långsiktigt värdeskapande för Saab.”

Investors ägande i Saab uppgår till 30,0 procent av kapitalet (30,7 procent exklusive återköpta aktier).

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör: 070-550 35 00
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.