Biostock: Investor Pitch: Spermosens

Fertilitet hos män står i fokus för Spermosens, som utvecklar medicintekniska produkter för assisterad befruktning.
WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par i världen drabbas av infertilitet. Historiskt sett har man inte undersökt den manliga faktorn lika mycket som den kvinnliga, trots att den bidrar lika mycket.
Vd Ulrik Nilsson presenterar bolaget, deras patentskyddade teknologi och strategierna för framtiden för Biostock studio.

Se intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/04/biostock-investor-pitch-spermosens-2/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se