Inzile breddar sina försäljningskanaler i Sverige och Norge

Under årets första kvartal har elfordonsföretaget Inzile intensifierat sina försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på såväl den svenska som den norska marknaden. Som ett led i detta arbete breddar nu Inzile sina försäljningskanaler för att nå ut till fler och nya kunder. Försäljningen kommer fortsatt ske med stöd av Inziles digitala säljplattform.

Intresset för Inzile har under årets första månader ökat från lokalt starka aktörer inom fordonsförsäljning. Många potentiella kunder och återförsäljare förstår det kundvärde som Inzile levererar.

– Intresset för fossilfria arbetsfordon ökar kraftigt just nu då många faktorer samspelar, kommenterar Ragnar Åhgren, Inziles VD. Antalet förfrågningar om samarbete och partnerskap från lokalt starka aktörer ökar konstant från i princip alla regioner i Sverige och Norge, fortsätter Ragnar Åhgren.

Den starka efterfrågan från återförsäljarledet har bidragit till Inziles beslut att bredda försäljningskanalerna för att snabbt möta kundernas efterfrågan, som hittills har utgjorts av direktförsäljning. Nu utvidgas modellen till att omfatta partnerskap med ett antal utvalda återförsäljare i prioriterade regioner i Sverige och i Norge.

– Vår säljplattform skapar affärsmöjligheter för våra partners, samtidigt som vi behåller relationen med slutkunderna och garanterar en bra kundupplevelse, säger Klas Åhgren, kommersiell chef på Inzile.

– Inziles modell är ett nytt sätt att arbeta med partnerskap, där återförsäljarna kan välja mellan ett antal nivåer av engagemang och upplägg, vilka också reglerar de marginaler vi fördelar. Detta för att belöna proaktivitet i partnerskapet och samtidigt säkerställa Inziles lönsamhet, säger Anders Gabrielsson, försäljningschef på Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com