IPO: ALZECURE PHARMAS NYEMISSION FULLTECKNAD INFÖR LISTNING

STOCKHOLM (Direkt) Den nyemission som bioteknikbolaget Alzecure Pharma gjorde inför listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North fulltecknades. Alzecure kommer att tillföras cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter nyemissionen har bolaget över 1.000 aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande där det inte uppges med hur mycket emissionen övertecknades. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja sin utökningsoption.

Beräknad första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier är den 28 november 2018, i linje med tidigare tidsplan.

Flera industriella, institutionella och kvalificerade investerare hade på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 miljoner kronor, motsvarande cirka 77 procent av erbjudandet. Bland de aktieägare som tecknade aktier på förhand nämner bolaget William Gunnarsson, Alzheimerfonden och Peter Thelin.

“Vi kommer nu att fortsätta vår spännande och viktiga utveckling av symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater mot hjärnans sjukdomar”, säger Alzecures vd Johan Sandin.

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och bolagets finansiella rådgivare. Hamilton Advokatbyrå är Alzecures legala rådgivare.