IPO: ASARINA PHARMA VILL IN PÅ FIRST NORTH I SEPTEMBER

(Omsändning: skickades på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i Asarina Pharma har beslutat att genomföra en nyemission om högst 6,8 miljoner aktier samt notera bolagets aktier på First North.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen uppgår till 21 kronor per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 142,8 miljoner kronor.

Ett antal institutionella och privata investerare inklusive Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen, Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder har åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om 129 miljoner kronor, motsvarande 90 procent av emissionen.

Asarina Pharma har även ansökt om upptagande till handel av bolagets aktie på First North med preliminärt första datum för handel den 24 september.

Asarina Pharma är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på kroniska sjukdomar associerade med menstruationscykeln.