Analysguiden: Något sämre kvartal

Totalt sett fortsätter Kontigo Care att utvecklas väl även om det andra kvartalet 2018 var sämre än väntat. Längre processer hos kunderna har påverkat negativt, delvis som en följd av det uppkommande valet. En stark finansiell ställning efter emissionen bör räcka till lönsamhet mot slutet av året.

Kontigo Care rapporterade en bra tillväxt under det andra kvartalet 2018 även om det blev något lägre än vi väntat oss i vår förra rapport. I samband med affärsuppdateringen i juni kunde vi dock misstänka att så kunde bli fallet. Vi tror ändå att affärscaset är på rätt väg även om det nu ser ut att ta något längre tid. Tillväxten i antalet kommuner blev något lägre än vad vi väntat oss på 70 mot vår prognos om 72. Samtidigt har ytterligare kommuner tillkommit efter perioden och ligger på 76 stycken. Då ytterligare säljare har anställts samt att de temporära effekterna som vi bedömer var kortsiktiga, valet och GDPR är några av dessa, klingar av kommer bolaget fortsatt att utvecklas i positiv riktning tror vi.

Omsättningen exklusive aktiverade utgifter kom in på 3,2 miljoner kronor i kvartal 2/2018 mot vår prognos på 4,3 miljoner. Vi känner oss ändå komfortabla med den långsiktiga tillväxten och potentialen i produktfloran. Vi justerar ned omsättningen något baserat på lägre antal licenser per kund. Det finns dock en potential att detta förändras till ett mer positivt scenario under hösten när de tillfälliga effekterna klingar av. Med tanke på de insatser som görs internt för högre lönsamhet finns alltjämt en möjlighet att bolaget kan bli kassaflödes positivt under det fjärde kvartalet 2018.

Med våra något reviderade prognoser får vi fram ett aktievärde på 5,0 (5,4) kronor per aktie i vårt bas-scenario. En känslighetsanalys visar på alltifrån 1,0 (1,0) i vårt Bear-scenario till 8,4 (8,7) kronor per aktie i vårt Bull-scenario.

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-kontigo-care-nagot-samre-kvartal

Detta är ett pressmedelande från Analysguiden. Läs mer här.