VD-brev Aug 2018

Kära aktieägare,  

Ett flertal aktieägare har kontaktat oss med olika frågor efter släppet av H1 rapporten fredagen 24:e augusti 2018. Jag vill med detta VD-brev besvara några av dessa frågor.

Översättningen mellan den engelska och den svenska rapporten resulterade I några oklarheter. Vi på Goldblue AB ber om ursäkt för det och kommer att göra vårt bästa för att undvika denna typ av situation i framtiden.

Under 2017 var vi närvarande på två marknader (den kinesisk-talande marknaden och den Japan talande marknaden). Under 2018 har vi som strategi att diversifiera oss till andra tillväxtmarknader. Implementering av denna strategi gjorde att vi lanserade på de vietnamesiska och indonesiska marknaderna.

I slutet av Q2 2018, kom 81% av vår omsättning från den kinesisk-talande marknaden och 19% från de övriga marknaderna. Vår ambition är att de nytillkomna marknaderna ska växa till 25-30% av vår totala omsättning under slutet på 2018. Detta betyder inte att vi satsar mindre på den kinesisk-talande marknaden, snarare att vi expanderar på den sydasiatiska regionen.

Angående den kinesisk-talande marknaden. Under de sex första månaderna av 2018 har vi upplevt en viss instabilitet. Dessa okontrollerbara faktorer som huvudsakligen är p.g.a. politiska instabilitet har gjort att vissa leverantörer har lämnat marknaden. Detta har skapat störningar i vår drift. Vi håller på att åtgärda dessa problem just nu.

På den tekniska sidan har vi investerat i helt ny front-end teknologi som har redan implementeras i våra produkter. Vi tror att vårat front-end gränssnitt kommer att göra oss mer attraktiva för spelare på de marknader vi är på. Sportsbook ligger högt i vår prioritering eftersom det är en populär produkt i Sydostasien och integrationen är på väg att sluföras.

Alla vi som jobbar på Goldblue AB koncernen är mycket motiverade och vår ambition är att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

Varma Hälsningar,
Andre Rodrigues, CEO
Goldblue AB
E-mail: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.