Marknadsmeddelande 204/18 – Oncology Venture AB avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 31 augusti 2018

Oncology Venture AB avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 31 augusti 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.  

Information om aktien:
Kortnamn: OV
ISIN-kod: SE0007157409
Orderbok-ID: 4139
CFI: ESVUFR
FISN: ONCOLOGYVE/SH
Organisations nr: 559016-3290
LEI: 213800WVXDVV6ENJHT26

Sista handelsdag på Spotlight: 31 augusti 2018

Stockholm den 28 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com