#19-78 Observationsnotering av GoldBlue AB

GoldBlue AB (nedan ”GoldBlue”, ”Bolaget”), vars aktier är noterade på Nordic MTF, offentliggjorde
den 28 juli 2019 att Bolaget erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd, som genom
dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Bolagets styrelse har signerat ett Letter of Intent
som ger budgivaren exklusivitet till due diligence fram till den 5 augusti 2019.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål
för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av
verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktier och
relaterade instrument i GoldBlue under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om instrument som omfattas:
Listningsnamn: GoldBlue
Kortnamn: GOLDB
ISIN-Nummer: SE0009895386
Instrument-ID: 47MN
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: GoldBlue BT
Kortnamn: GOLDB BT
ISIN-nummer: SE0012729762
Instrument-ID: 591F
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: GoldBlue TO2
Kortnamn: GOLDB TO2
ISIN-kod: SE0011985191
Instrument-ID: 4XK6
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.