Peter Ottosson invald till ny styrelseledamot i FundedByMe AB

Peter Ottosson valdes in som ordinarie styrelseledamot på bolagets extrastämma den 26:e Juli 2019. Peter Ottosson ersätter Choon Seng Tan som framåt kommer att ingå i bolagets advisory board samt delta i nomineringskomittén. Styrelsen består av Johan Jörgensen, ordförande samt Klara Leander, Bengt Åkesson, Daniel Daboczy och Peter Ottosson.

Peter Ottosson är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och en erfaren entreprenör.  Peter har genom sitt bolag Lykta Affärsutveckling AB varit konsult i roller som Head of Accounting, Financial Manager och Senior Financial Controller i ett brett utbud av branscher, framförallt i finansbranschen men även på bolag som Storytel och Bisnode. Peter kommer närmast från Arken Zoo som är ett EQT-ägt bolag inom detaljhandel och dessförinnan från ett långt uppdrag som senior financial controller på Nasdaq. Peter är också investerare och äger 41 978 B-aktier i FundedByMe AB. Peter har en stark passion för entreprenörskap och ser FundedByME som en viktig aktör för Sverige. Peter kommer att bidra till FundedByMe framförallt med sina kunskaper inom finansiell kontroll samt sina erfarenheter från Nasdaq.

”Vi välkomnar Peter som ny ledamot i styrelsen! Han har en mycket relevant bakgrund som matchar FundedByMe:s behov. Peters erfarenhet kommer att vara väldigt värdefull för FundedByMe och våra ambitioner med fortsatt tillväxt, internationell expansion i en miljö som blir allt mer reglerad. FundedByMe:s position inom crowdfunding är stark och kommer att stärkas ännu mera när EU framåt förväntas ha enhetliga regelverk för equity crowdfunding”, säger Johan Jörgensen, styrelseordförande i FundedByMe.

För ytterligare information kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Daniel Daboczy, Verkställande Direktör

Mobil: +46 (0) 73 6269985

E-post: daniel@fundedbyme.com

FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. 

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden.  Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com 

Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B)