Ny ledningsstruktur inom FundedByMe

Ny ledningsstruktur inom FundedByMe

 

 

FundedByMe, under namnändring till Pepins Group, har beslutat om en ny ledningsstruktur. Förändringarna innebär bland annat att VD Anders Danielsson även blir VD i koncernens värdepappersbolag.

 

FundedByMe, som är under namnändring till Pepins Group, har beslutat om en ny ledningsstruktur. Bolagets VD, Anders Danielsson, blir även VD i koncernens värdepappersbolag.

 

Pepins tillförordnade VD, Philip Scholtzé, blir vice VD I koncernen och får även samma roll i värdepappersbolaget. Dessutom blir Sophie Kennerfalk CFO i koncernen och i värdepappersbolaget.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: anders.danielsson@pepins.com

 

eller

 

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: mats.jonsson@laika.se

 

 

 

Om FundedByMe (under namnändring till Pepins Sweden AB)

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (under nämnändring till Pepins Group AB) är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden och står under finansinspektions tillsyn. Bolaget gick i november 2021 samman med branschkollegan Pepins för att bli det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag. Med en digital plattform och effektiva processer ska bolaget hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Gruppen når tillsammans hundratusentals registrerade investerarmedlemmar både i Sverige och globalt.