#22-13 FundedByMe Crowdfunding Sweden AB har bytt namn till Pepins Group AB

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, vars A-aktier och B-aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till Pepins Group AB. Nya listningsnamn, FISN-koder och kortnamn för dessa instrument kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 10 februari 2022. ISIN-koder och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berörda instrument:
Nytt listningsnamn: Pepins Group A
Nytt kortnamn: PEPINS A
Ny FISN-kod: PEPINSGROU/SH A
ISIN-kod: SE0008293591
Instrument-ID: 5133

 

Nytt listningsnamn: Pepins Group B
Nytt kortnamn: PEPINS B
Ny FISN-kod: PEPINSGROU/SH B
ISIN-kod: SE0008293617
Instrument-ID: 5134

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.