NOSIUM:s portföljbolag Green Apps Technologies lanserar sin spridningsemission via FundedByMe

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) blev i början av 2020 huvudägare i Green Apps Technologies (”GAT” eller ”Portföljbolaget”). Portföljbolaget ser stora möjligheter för tillväxt och genomför nu därför den spridningsemission som tidigare har meddelats till en pre-money värdering om cirka 30,6 MSEK. Erbjudandet presenteras på fundedbyme.com/greenapps.

NOSIUM blev i början av 2020 huvudägare i Green Apps Technologies i enlighet med Bolagets långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för allmänheten.

Intresset för Portföljbolagets nuvarande plattformar har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än förväntat och därför genomförs en spridningsemission om maximalt 6 MSEK till en pre-money värdering om cirka 30,6 MSEK för att bygga fler plattformar, kunna öka tillväxttakten samt möjliggöra en notering av GATs B-aktie under 2022. Spridningsemissionen har hittills inbringat cirka 1,8 MSEK från 186 investerare och avser pågå tills 6,0 MSEK är rest, dock maximalt till och med oktober 2021. NOSIUM avser pressmeddela om resultatet av Portföljbolagets spridningsemission under oktober 2021.

NOSIUMs totala ägande före spridningsemissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 77,3 procent av rösterna i GAT. Utifrån den nya pre-money värderingen innebär det att värdet på NOSIUMs innehav uppgår till cirka 18,5 MSEK vilket motsvara cirka 65,3% av NOSIUMs börsvärde utifrån gårdagens stängningskurs. Vidare har GAT färdigställt sin Euroclear registrering som är en del av flera strategiska steg som avser möjliggöra en notering av deras B-aktien under 2022.

Erbjudandet presenteras på fundedbyme.com/greenapps

  • "Det är glädjande att se det stora intresset för Green Apps verksamhet. Att 186 investerare redan tecknat sig ger en indikation på det stora intresset för hälsa och hållbarhet samt green tech bolag. Min förhoppning är att NOSIUMs aktieägare firar den redan framgångsrika spridningsemissionen lika mycket som team Green Apps och deras aktieägare gör. Nu ser vi fram emot att följa fortsatta utvecklingen av Green Apps och deras framtida notering under 2022",  säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB.

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet NOSIUM B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 604 22 55