Freetrailer Group A/S bokslutskommuniké Q4 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under fjärde kvartalet 20/21 ökade antalet uthyrningar med 31% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 38% jämfört med fjärde kvartalet 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-04-2021 – 30-06-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 993,3 (11 543,4)
 • EBITDA 3 758,0 (2 510,9)
 • Resultat före skatt 3 435,1(1 931,9)
 • Eget kapital 17  068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 869,3 (40 780,3)
 • EBITDA 7 367,0 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 903,1 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

Uthyrningstillväxten under fjärde kvartalet 20/21 var 31,4 % jämfört med fjärde kvartalet 19/20, motsvarande 178 830 uthyrningar under kvartalet. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21, vilket motsvarar en ökning med 26,9 %.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 uppgick till 16,0 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 38 % jämfört med förra året. Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % till 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 20/21 var 3,8 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för samma period 19/20.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet 20/21 har värderats till 3,4 miljoner DKK mot 1,9 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. Resultatet före skatt för räkenskapsåret som helhet var 5,9 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under samma period 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,4 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailer kapacitet och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

 

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 
 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med missionen att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.

Med en 100% självbetjänande lösning via Freetrailer appen och elektroniskt lås ges Freetrailers kunder och samarbetspartners full flexibilitet och idag har mer än 4 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 450 avhämtningsplatser
Över 2 100 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR