Freetrailer utökar samarbetet med Byggmax till att omfatta 130 varuhus. Freetrailer ökar därmed antalet platser med 38% i Sverige

MAR
Freetrailer Group A/S har ingått ett fyraårigt samarbete med Byggmax Group AB. Avtalet innebär att antalet uthyrningsplatser i Sverige ökar kraftigt med 38% till 469 platser och antalet släpvagnar ökar med mer än 37% till +1,463 släpvagnar.

Från den 1 mars 2023 kommer Freetrailer att ta över den befintliga flottan av 395 lånesläp på 130 av Byggmax varuhus i Sverige och 5 varuhus i Danmark. Ramavtalet mellan Freetrailer Group A/S och Byggmax Group AB är på minst 400 släpvagnar och kan utökas till 800 släpvagnar. Freetrailer kommer löpande att ersätta Byggmax befintliga flotta med nya släpvagnar.

 

"Byggmax har idag 395 släpvagnar vid sina varuhus, så vi vet att konceptet är populärt hos deras kunder. Vi ersätter nu alla deras släpvagnar och ökar samtidigt antalet. På så sätt kan vi vara med och öka servicenivån hos kedjans svenska kunder", säger Johan Wijkander, som är Country Manager för Freetrailer i Sverige.

 

Nicolai Frisch Erichsen, Interim CEO för Freetrailer, ser avtalet som en tydlig förstärkning av Freetrailers position på den svenska marknaden:

 

“Att en kedja som Byggmax beslutar att överlåta sin samlade släpflotta i Sverige och Danmark till Freetrailer är en stor framgång för oss. Byggmax kommer att bli en viktig samarbetspartner för Freetrailer med sin stora räckvidd och starka varumärke i Sverige”, säger Nicolai Frisch Erichsen.

 

 

Avtalet kommer att få sin fulla ekonomiska effekt först under räkenskapsåret 23/24.

 

————————–

Denna information är sådan som Freetrailer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-11 15:14 CET.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Johan Wijkander, Country Manager, Sverige
E-post: jw@freetrailer.se
Telefon: +46 (0) 735 350 593 

Nicolai Frisch Erichsen, Interim CEO
E-post: Nicolai.frisch@freetrailer.com
Telefon: +45 26 81 81 28

 

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

+75 samarbetspartners

+800 upphäptningsplatser

+3.000 släpvagnar

+800.000 uthyrningar
 

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018. 

Ticker-kod: FREETR