#21-95  Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Företrädesemissionen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 18 oktober 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTA

Kortnamn: FBM BTA

ISIN-kod: SE0016787006

FISN-kod: FUNDEDBYME/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Instrument-ID: 8CH2

Sista dag för handel: 2021-10-18

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55