IPO: CINT PLANERAR NOTERING NASDAQ STOCKHOLM 1H 2021

(Tillägg: de tre sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsundersökningsföretaget Cint är på väg till Stockholmsbörsen. Beroende på marknadsförhållanden väntas erbjudande och notering på Nasdaq Stockholm genomföras under första halvåret 2021, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet väntas bestå av såväl befintliga aktier, som erbjuds av huvudaktieägaren Cidron Ross (som indirekt kontrolleras av Nordic Capital) och nya aktier emitterade av bolaget. Cint väntas tillföras en likvid om cirka 75 miljoner euro.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Cint uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med ansökan och att spridningskravet uppfylls.

Cint avser använda nettolikviden från erbjudandet för ytterligare tillväxt, för allmänna affärsändamål och för att skapa strategisk flexibilitet för opportunistiska förvärv, heter det.

Vidare avser bolaget återbetala en utestående skuld för ett aktieägarlån från huvudaktieägaren genom en kvittningsemission av nya aktier.

Cint omsatte 98 miljoner under helåret 2020 (72). Det justerade ebidta-resultatet låg på 16,3 miljoner euro (7,4) med en justerad ebidta-marginal på 16,6 procent (10,3).

“Insiktsindustrin genomgår för närvarande en stor omvandling och Cint ses som en drivande och digitaliserande kraft. Bolagets tidigare framgångar, entreprenöriella företagskultur och tydliga fokus på innovation har lagt grunden för den imponerande tillväxten”, säger Cints styrelseordförande Niklas Savander i en kommentar.

Inför börsnoteringen har Cint bland annat fastställt som mål att upprätthålla en årlig organisk tillväxt i nettomsättningen om minst 20 procent, samt att på medellång sikt uppnå en ebitda-marginal om minst 20 procent. Utdelningspolicyn är att återinvestera kassaflödet i tillväxtinitiativ och därför inte lämna någon årlig utdelning på kort sikt.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt