Abelco inleder utnyttjandetiden för teckningsoption TO 3

Investmentbolaget Abelco inleder idag den 1 februari utnyttjandetiden för teckningsoption TO 3 för att teckna nya aktier i bolaget. Villkoren innebär att en teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 12 öre per aktie. Teckningstiden löper till den 26 februari och sista handelsdag med teckningsoptionen är den 24 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Abelco har 145,46 miljoner teckningsoptioner TO 3 utestående och bolaget kommer vid fullt utnyttjande att tillföras 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire