IPO: EMBELLENCE GROUP AVSER NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH 24/3

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Heminredningsföretaget Embellence Group, som säljer premiumtapeter, mattor och tyger, avser notera aktier på Nasdaq First North Premier, framgår av ett pressmeddelande.

Embellences noteringsdag förväntas bli den 24 mars, skriver bolaget, och inför detta går bolaget ut med ett erbjudande av knappt 7,5 miljoner aktier från befintlig ägare.

Priset per aktie i har fastställts till 42 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Embellence Group om cirka 900 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar 35 procent av bolagets befintliga aktier som erbjuds av huvudägaren WA Wallvision, aktier som motsvarar ett värde om cirka 315 miljoner kronor. Inga nya aktier kommer att erbjudas och bolaget tillförs följaktligen ingen likvid genom erbjudandet

Huvudägaren WA Wallvision har därutöver förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med upp till 2,2 miljoner aktier, motsvarande högst 10,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För att täcka eventuell övertilldelning har huvudägaren, på begäran av Handelsbanken Capital Markets, åtagit sig att sälja ytterligare drygt 1,1 miljoner befintliga aktier i bolaget.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på erbjudandepriset, uppgår till cirka 315 miljoner kronor och cirka 362 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet samt cirka 454 miljoner kronor om erbjudandet därtill utökas till fullo.

Utfallet av erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 24 mars 2021.

Strand Kapitalförvaltning, Prior & Nilsson, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström, Provobis och Nordic Cross Asset Management har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva cirka 5 miljoner aktier, motsvarande cirka 58 procent av antalet aktier i erbjudandet under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet samt cirka 23 procent av det totala antalet aktier i bolaget.