IPO: PLEXIAN MOT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH, GÖR EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fintechbolaget Plexian, grundat 2017, har för avsikt att genomföra börsnotering på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission.

Anmälningsperioden för att delta i emissionen som görs i samband med noteringen löper från och med den 16 mars till och med den 30 mars och preliminär första handelsdag för Plexians aktie på First North är den 14 april.

Plexian har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom “open banking”. Syftet med Edge är att skapa förutsättningar för säljare och köpare att mötas på ett för alla parter effektivt sätt, skriver Plexian.

“För att kunna möjliggöra detta ingår Plexian partnerskap med stora medlemsorganisationer och ger dem möjligheten att skapa mervärden för sina medlemmar”, skriver bolaget.

Plexians partner får en ny intäktsström, medlemmen får relevanta erbjudanden och säljaren får en kanal att erbjuda sina varor och tjänster genom.

Motivet bakom noteringen är att skapa förutsättningar för expansionen av plattformen Edge.

Teckningsperioden löper från den 16 mars till den 30 mars. Erbjudandepriset är 40 kronor per unit, motsvarande 5 kronor per aktie. En unit består av åtta nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. I sin helhet omfattar erbjudandets storlek 950.000 units, bestående av nya aktier som Plexian emitterar samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av bolaget.

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50.000 units i en så kallad övertilldelningsemission.

Plexian tillförs en bruttoemissionslikvid om 38 miljoner kronor vid full teckning i erbjudandet. I det fall full övertilldelning sker kan bolaget tillföras ytterligare 2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Värderingen är cirka 33 miljoner kronor före erbjudandet.

Plexian har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 29 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 77 procent av erbjudandet.