IPO: INGET BESLUT OM NÄR ADVERTY-AKTIEN KAN BÖRJA HANDLAS

STOCKHOLM (Direkt) Det finns fortfarande inget beslut om när första dag för handel med aktien i annonsteknikbolaget Adverty kan inträffa.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet från Adverty vars aktie för närvarande inte handlas på börs eller marknadsplats.

Advertys styrelse och ledning har valt att vidta förberedelser för att uppta bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats, men vid upprättandet av delårsrapporten fanns inget beslut taget om första handelsdag, heter det.

Den 1 november, som tidigare var den första planerade handelsdagen på Nasdaq First North, meddelade Adverty att första dag för handel senareläggs med anledning av den fortsatt pågående granskningsprocessen hos Nasdaq.

“Bolaget återkommer med uppdaterad information så fort det är möjligt. Ny första dag för handel beräknas offentliggöras när Nasdaqs granskningsprocess avslutats”, uppgav Adverty då.

Adverty redovisar nu intäkter för det tredje kvartalet 2018 på 0,2 miljoner kronor (0,0), varav nettoomsättningen steg från noll till 46.000 kronor.

Rörelseresultatet sjönk till -2,1 miljoner kronor (-1,1) och nettoresultatet landade i samma härad.

“Bolaget har i skrivande stund nära dialoger med över hundra annonsörer på global nivå. Flertalet av dessa är Fortune 500-bolag och världsledande mediebyråer. Samtidigt förs långtgående diskussioner med över 50 spelutvecklare där fokus framöver kommer att ligga på utvecklare och förläggare av mobilspel. Bolagets styrelse räknar därmed med kraftig tillväxt på både annonsörer och utgivare under 2019”, skriver vd Niklas Bakos i delårsrapporten.