IPO: MILJÖTEKNIKBOLAGET TRIBORON SKA LISTAS PÅ FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikföretaget Triboron har ansökt om att lista bolagets aktier på Nasdaq First North och genomför en nyemission till allmänheten och institutionella investerare.

”Syftet med erbjudandet är att stärka bolagets finansiella ställning, finansiera försäljningsinsatser mot stora kunder inom transportindustrin och inom bränsleindustrin samt finansiera fortsatta investeringar i Triboronteknologin inklusive patent och dokumentation”, uppgav Triboron i ett pressmeddelande i fredags.

Erbjudandet uppgår till totalt cirka 35 miljoner kronor. Teckningskursen är 8:80 kronor per B-aktie, vilket värderar företaget till 191 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Triboron har erhållit teckningsåtaganden från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 miljoner kronor, motsvarande runt 74 procent av erbjudandet. Bland dessa nämner bolaget Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj Arastoupour & Leif GW Persson, 4,0 miljoner kronor), TJ Junior AB (2,0 miljoner), Pegroco Invest AB (2,0 miljoner), Christian Dahl Services AB, Kent Sander, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

Triboron har en teknologi för att minska mekanisk friktion.

”Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar”, skriver Triboron på sin hemsida.

Teknologin minskar koldioxidutsläppen, ger betydande ekonomiska besparingar och möjliggör en ökad användning av biobränslen, enligt bolaget.

Anmälningsperioden för allmänheten i nyemissionen pågår från den 14 till 28 mars 2019. Beräknad första dag för handel, om Nasdaq First North godkänner bolagets ansökan, är den 8 april.

Finansiell rådgivare är Eminova Partners. Avanza Bank hanterar retail distribution. Legala rådgivare är Synch Advokat. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission.