IPO: RAYTELLIGENCE GÖR EMISSION PÅ 10 MLN INFÖR NGM NORDIC MTF

STOCKHOLM (Direkt) Det svenska företaget Raytelligence, som erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och rörelsemönster, kommer att genomföra en nyemission på 10 miljoner kronor inför listningen av bolagets aktier på NGM Nordic MTF som aviserades i måndags.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga och nytillkommande investerare motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor, motsvarande 52 procent av emissionsbeloppet. Bolaget värderas i emissionserbjudandet till 50 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Syftet med nyemissionen är att kunna finansiera en kommersialisering av Raytelligence radarsensor, sprida ägandet samt stärka bolagets finansiella ställning.

Teckningstiden löper från den 1 till den 22 november. Teckningskursen är 7:05 kronor per aktie.

I måndags meddelades att Raytelligence preliminärt hade erhållit godkännande för att lista aktierna på NGM Nordic MTF, förutsatt att bolaget vid handelsstart uppfyller kraven på bland annat rörelsekapital för tolv månader och att ha minst trehundra aktieägare. Det meddelades då inte huruvida en nyemission skulle genomföras.

Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2018.

Bolagets rådgivare och mentor är Eminova Fondkommission.