Idag inleds NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 31 oktober 2018, inleds teckningstiden i NeoDynamics AB (publ):s (“NeoDynamics”) emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 14 november 2018. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 1 tillförs bolaget ytterligare högst 25,3 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagd emissionslikvid uppgår därmed till högst 75,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 31 MSEK och vederlagsfri garantiteckning (avtalad uppifrån och ner) om totalt 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 73 procent av den initiala emissionsvolymen. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units som även kommer att marknadsföras i Danmark, Norge och Finland.

Om NeoDynamics och bolagets emission av units 
Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Tillsammans med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ såsom prostata, lunga, njure och lever.

Emissionslikviden som NeoDynamics tillförs är bland annat avsedd att finansiera slututveckling av den kommersiella versionen av bolagets produkt NeoNavia, kliniska studier för validering av NeoNavia, marknadsföring och lanseringskostnader för NeoNavia. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och NeoDynamics (www.neodynamics.se) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga via Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Härutöver finns det möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NeoDynamics i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.  

För mer information om NeoDynamics nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.