IPO: RAYTELLIGENCE PRELIMINÄRT GODKÄNDA FÖR NGM NORDIC MTF

STOCKHOLM (Direkt) Det svenska företaget Raytelligence, som erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och rörelsemönster, har preliminärt erhållit godkännande för att lista bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet är bland annat villkorat av att Raytelligence vid handelsstarten uppfyller kraven på rörelsekapital för tolv månader och att ha minst trehundra aktieägare.

“En notering på NGM kommer öka förutsättningarna för att utvidga aktieägarbasen och ge bolaget ökad exponering mot svenska och internationella kapitalmarknaderna. Dessutom ger det möjlighet att utveckla nästa generations sensor och förstärka marknadsföringsaktiviteterna, vilket gagnar tillväxt och utveckling”, säger Per-Arne Viberg som är vd för Raytelligence.

Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2018.

Det framgår inte huruvida en nyemission kommer att genomföras inför listningen.

Bolagets rådgivare och mentor är Eminova Fondkommission.