Raytelligence AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande den 29 oktober 2018

Raytelligence AB erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och rörelsemönster utan bärbara sensorer baserat på egen radarteknologi.

Läs mer om Raytelligence AB på www.raytelligence.com. På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Raytelligence AB är Jonas Vikbladh. Verkställande direktör är Per-Arne Viberg.

”En notering på NGM kommer öka förutsättningarna för att utvidga aktieägarbasen och ge bolaget ökad exponering mot svenska och internationella kapitalmarknaderna, dessutom ger det möjlighet att utveckla nästa generations sensor och förstärka marknadsföringsaktiviteterna vilket gagnar tillväxt och utveckling”, säger Per-Arne Viberg, VD för Raytelligence AB.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Raytelligence AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2018. Raytelligence AB kommer att handlas under kortnamnet RAYTL MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Per-Arne Viberg, VD, Raytelligence AB, e-post: pelle@raytelligence.com  

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42