Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF och planerar för expansiv nyemission

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF per den 2 september 2019.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Onoterat AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Styrelsen för Onoterat AB har beslutat i samband med detta villkorade godkännande för notering, att utnyttja delar av bemyndigandet från årsstämman 2019. Villkor och anvisningar kommer att publiceras i ett separat meddelande.

Första handelsdag är beräknad till den 15 oktober 2019. Onoterat AB kommer att handlas under kort-namnet ONTRAT.

Läs mer om Onoterat AB på www.onoterat.se. På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Onoterat AB är Bertil Rydevik. Verkställande direktör är Lars-Erik Bratt.

Onoterat AB:s roll som både investerare och rådgivare mot entreprenörsbolag i ett tidigt stadium inom entertainment & gaming, e-commerce och fintech, ger oss en unik position på den svenska riskkapital-marknaden. En notering på NGM Nordic MTF ger oss möjligheten att utöka vår verksamhet, samtidigt som vi erbjuder aktieägare i Onoterat AB en enkel möjlighet att uppnå en strukturerad och transparent exponering mot dessa starkt växande sektorer”, säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil: + 44 77 85 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. För mer information se www.onoterat.se