Hästkällaren Rid Trav & Western AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Hästkällaren Rid Trav & Western AB startades år 2013 och är verksamt inom detalj- och internethandel. Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Noteringen på Nordic MTF är ett stort steg framåt och som noterat bolag ser framtiden ljus ut. Steget från källaren är en fantastisk milstolpe för oss. Konceptet och affärsplanen får nu möjligheten att möta den stora potential och efterfrågan som finns på marknaden. Vi ser fram emot vår resa mot fortsatt tillväxt. Vi tackar NGM såväl som Mangold som skött noteringsprocessen på ett bra sätt, säger Daniel Karlsson, VD för Hästkällaren Rid Trav & Western AB.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Mangold Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Hästkällaren Rid Trav & Western AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 11 juli 2019. Hästkällaren Rid Trav & Western AB kommer att handlas under kortnamnet HSTK B.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se