#21-34 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 2021 (”TO1B”) utgivna av Hästkällaren Rid Trav & Western AB har nu fastställts till den 8 april 2021.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag
En teckningsoption av serie TO1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1B kan äga rum under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med 26 maj 2021, samt från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021. För fullständiga villkor om teckningsoptionen, vänligen se Bolagets hemsida.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Hästkällaren TO1B
Kortnamn: HSTK TO1B
ISIN-kod: SE0015810643
FISN-kod: HASTKALLAR/OPT RTS 20211220
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 743702
Första dag för handel: 2021-04-08
Sista dag för handel: 2021-12-16
Instrument-ID: 7SX0
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.