Midsummer ökar orderingången av solpaneler med 550 procent

Den svenska tillverkaren av solceller och solpaneler Midsummer ökar orderingången av sina tunna, lätta och flexibla solpaneler av modellerna SLIM, WAVE och BOLD med 551 procent under det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

– Vi har skiftat affärsfokus det senaste året och storsatsar på solpaneler till konsumentmarknaden då vi ser en enorm potential för vackra och lättinstallerade s k byggnadsintegrerade soltak som i princip ser ut som vanliga tak, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Orderingången av solpaneler under det första kvartalet i år uppgick till 9 870 TSEK, en ökning med 551 procent från samma period förra året.

– Den stora ökningen är ett kvitto på att vi är på helt rätt spår. Våra attraktiva tak har tagits emot mycket väl av kunderna och efterfrågan ökar starkt från såväl privata som kommersiella fastighetsägare.

– Vi har god draghjälp i försäljningen av mer medvetna kunder, såväl vad gäller miljöpåverkan som design. Vår hypereffektiva produktionsprocess gör att våra paneler har ett klimatfotavtryck som bara är en tiondel så stort som de flesta andra paneler, avslutar Sven Lindström.

Midsummers hela delårsrapport för det första kvartalet 2021 presenteras den 17 maj.

Förutom solpaneler utvecklar och marknadsför Midsummer även produktionsutrustning för solceller i form av DUO-systemet. DUO är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 076-200 14 29

Skype: peterkaraszi

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med produkterna SLIM, WAVE och BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

Denna information är sådan som Midsummer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-01 08:51 CET.