IPO-Podden träffar noteringsaktuella Sensor Alarm Norden

Sensor Alarm Norden AB ska utmana marknaden för hemlarm genom banbrytande teknologi som i grunden bygger på lufttrycksteknik. Vi pratade med vd Martin Norsebäck om hur bolaget ska gå från drygt 2 000 kunder idag till 25 000 under 2023 genom att utmana en marknad som i Norden domineras av ett par stora aktörer med traditionella lösningar.

Sensor står inför notering på Spotlight Stock Market och teckningsperioden löper fram till den 7 april 2021.

Om bolaget:

Sensor Alarm grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess egenutvecklade smarta hemplattform fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Bolaget ser främst nordiska hushåll utan befintliga larmlösningar som användare av produkten men även befintliga hemlarmsägare som önskar ett effektivt och underhållsfritt hemlarm. De nuvarande grundläggande funktionerna i larmet är inbrotts- och röklarm, ljud- och temperaturmätare, grannsamverkan samt upplysning om strömavbrott, och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder Bolaget förutsättningarna för kollektiva säkerhetstjänster kopplade till grannsamverkan och lokala brottsvarningar. Med Sensor Alarms larmteknik, samt säkra och miljövänliga tillverkning i Sverige, är Bolaget enligt styrelsen ett unikt säkerhetsföretag.

Larmet bygger på avancerad lufttrycksteknik med smarta sensorer som oavbrutet läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. En förändring i lufttrycket sker exempelvis i de fall någon öppnar eller bryter upp en dörr, alternativt krossar ett fönster. Med Sensor Alarms teknologi räcker det med en enhet för att täcka en bostad upp till och med 400 kvm. Larmet kan integreras i samtliga typer av bostäder, såväl i garage som husbilar och övriga typer av fastigheter. Tekniken är sedan tidigare etablerad och har länge använts inom gruvindustrin.