#19-66 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i TopRight Nordic AB

Emissionen i TopRight Nordic AB (TOPR) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med TOPR BT har fastställts till den 13 juni 2019.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: TopRight Nordic BT

Kortnamn: TOPR BT

ISIN-kod: SE0012570364

FISN-kod: TOPRIGHT/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2019-06-13

Instrument-ID: 55NN

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.