Skogsfond Baltikum AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

Pressmeddelande den 13 maj 2019

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.
 

Läs mer om Skogsfond Baltikum AB (publ) på www.skogsfondbaltikum.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det prospekt som har upprättats med anledning av den föreliggande noteringen på Nordic AIF.

Styrelseordförande för Skogsfond Baltikum AB (publ) är Fredrik Zetterström. Verkställande direktör är Carl Olén.

”Det är glädjande att vi nu kan erbjuda en alternativ investeringsform som vi tror är önskvärd bland investerare. Genom NGM har vi hittat en ändamålsenlig plattform för att fullt ut följa de regelkrav som ställs på denna typ av verksamhet med kollektiva investeringar. Vi ser fortsatt goda möjligheter för stabil avkastning till låg risk med skogsinvesteringar i Baltikum”, säger Carl Olén, VD för Skogsfond Baltikum AB (publ).

Noteringsbeslutet är villkorat av att Skogsfond Baltikum AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic AIF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 26 juni 2019. Skogsfond Baltikum AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SKOG A.

Nordic AIF är en plattform för att tillgodose AIF-fonders behov av att noteras på en reglerad marknad.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Carl Olén, VD, Skogsfond Baltikum AB (publ), e-post: carl.olen@forestvalue.se

Om NGM

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter.

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42