IPO: REKORD I NORDEN 2017, SVALARE MARKNAD ATT VÄNTA

STOCKHOLM (Direkt) I och med dagens tillskott 2Curex på First North Stockholm har hittills 100 bolag noterats i år på Nasdaqs nordiska aktielistor. Detta innebär att det tidigare rekordet från 2015, då 97 bolag noterades, slagits.

Bloomberg News skriver att listningsmiljön varit gynnsam de senaste åren till följd av låg volatilitet, låga räntor och god riskaptit från investerare.

Adam Kostyal, chef för Nasdaqs europeiska listningar, säger till Bloomberg News att en avmattning är att vänta 2018. Han härleder detta delvis till oro på den svenska bostadsmarknaden och den turbulens detta kan åstadkomma. Samtidigt påtalar Adam Kostyal att det är för tidigt att säga vilka effekter en vikande bostadsmarknad får för det bredare sentimentet i marknaden.

“Får vi 50 listningar nästa år ser jag det som en stor succé”, säger Adam Kostyal till Bloomberg News.

Noteringschefen menar att förutsättningarna pekar på ett aktivt 2018 vad gäller listningar, men kanske inget rekordår.