IPO: TILLVÄXT VIKTIGARE ÄN LÖNSAMHET FÖR READLY – FC

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Många oroar sig för falska nyheter och är villiga att betala för bred tillgång på kvalitetsmagasin, menar Readlys finanschef Johan Adalberth i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför den planerade klockringningen på Stockholmsbörsen den 17 september.

“Vi ser tydligt att efterfrågan för den här typen av tjänster ökar, men vi har inte nått hela vägen fram, så det upp till oss och konkurrenter att utbilda marknaden att den här tjänsten finns”, säger Johan Adalberth.

Med en teckningskurs på 59 kronor per aktie värderas det digitala magasinbolaget som grundades 2012 av Växjöentreprenören Joel Wikell till cirka 2,2 miljarder kronor. Sedan 2017 har tillväxten legat på i genomsnitt 44 procent per år och för helåret 2019 uppgick intäkterna till 265 miljoner kronor. Men längre ned i resultaträkningen har bolaget ännu inte visat svarta siffror.

Enligt de finansiella målen ska den organiska tillväxten de kommande åren ligga på 30-35 procent per år för att göra bolaget lönsam på ebitda-nivå inom fyra till fem år. Om planen håller väntas de 450 miljoner i bruttolikvid som IPO-emissionen inbringar vid full täckning räcka för att nå målet.

Enligt Johan Adalberth är det ingen av bolagets marknader som i dag betraktas som mogna, eller lönsamma på geografisk nivå. Av kostnadsmassan utgör avtal med förlagen och marknadsföring den avgjort största delen. Tillväxt är fortfarande prioriterad framför lönsamhet och bara under det andra kvartalet investerades omkring 50 miljoner kronor i ökad varumärkeskännedom och direktkonverterande marknadsföring.

“Vi behöver fortsätta växa kraftigt för att klara av kostnadsmassan, ser vi till förlagssidan så hade vi en bruttomarginal på drygt 32 procent i det andra kvartalet, där tror jag att vi genom vår unika tillgång till datainsikter kan erbjuda ytterligare tjänster och på sikt förbättra marginalen, och vi har ett långsiktigt mål om att nå en bruttomarginal på 35 procent”, säger Johan Adalberth.

I dag står de tre nyckelmarknaderna Sverige, Tyskland och Storbritannien för omkring 85 procent av intäkterna, och finanschefen tror att merparten av tillväxten kommer att komma från dessa, men också till viss del av befintliga och nya marknader.

“Det är en mycket skalbar produkt. När vi bestämt oss för att gå in i en ny marknad handlar det om att etablera kontakt med lokala förlag. Ibland har vi globala avtal och då blir det lättare. När vi gick in i Australien i det andra kvartalet, trots corona, så gjorde vi det helt utan folk på platsen”, säger Johan Adalberth.

Bland möjliga hot mot tillväxten finns andra bolag med liknande tjänster, men även egenutvecklade digitala lösningar från förlagen. För andra “all you can use”-tjänster, som exempelvis Spotify, har det ibland knorrats från innehållsägare om ersättningsnivåer. Men Johan Adalberth tror att Readly kan erbjuda ett mervärde som håller förlagen nöjda.

“De får tillgång till en större läsarkrets, inte minst den internationella. Dessutom har vi en stor pool med data där vi på aggregerad nivå kan visa förlagen vilka artiklar, sidor, reklamannonsplatser som genererade mest läsning och det är väldigt värdefull information för förlagen”, säger han.

Den stora datamängden som bolaget samlar på sig har också i sig gett upphov till nya intäktsströmmar. Bland annat har bolaget i dag en tjänst som heter Readly Ads där förlagen kan skjuta in ytterligare reklam i befintliga magasin och på så sätt öka intäkterna för förlagen.

“Vi har intäkter från annonstjänsten i dag, men de är marginella. När det gäller reklam så är det räckvidd som räknas och även om vi når tio till tjugo tusen för en biltidning behöver vi komma upp i volym för att det ska bli riktigt intressant. Men det är en fin möjlighet att växa ytterligare i framtiden”, säger Johan Adalberth till Direkt.