Irländsk studie visar att Monivent Neo Training förbättrar utbildningen av neonatal återupplivning

Den internationella organisationen International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), har rekommenderat förbättringar i utbildningen av neonatal återupplivning och lyfter fram den potentiella användningen av en respiratory function monitor (RFM). Slutsatsen från en ny studie är att standardiserad träning med en RFM med enkelt gränssnitt (Neo Training) ledde till en betydande minskning av maskläckage och en förbättring av alla andra ventilationsparametrar. Studien har letts av Dr Caitriona M Ni Chathasaigh, The National Maternity Hospital, Dublin och innefattar en stor grupp hälso- och sjukvårdspersonal inom mödravård och neonatalvård.

Studien ”Newborn face mask ventilation training using a standardised intervention and respiratory function monitor: a before and after manikin study” genomfördes med 412 användare på 13 sjukhus på Irland. Målet var att utvärdera om en standardiserad träning på docka med användning av en RFM med enkelt gränssnitt kunde minska maskläckaget under ventilering. Hittills har det krävts utförliga instruktioner, tid och erfarenhet för att kunna tolka den visuella feedbacken från en RFM. Behovet av bättre träning på att tolka RFM feedback har framhävts bland deltagare i en tidigare studie, och ett enklare visuellt gränssnitt som kan underlätta tolkningen har efterfrågats.

Slutsatsen från studien som presenterades i Archive in Disease in Childhood, Fetal and Neonatal edition, var att enkelheten i Neo Trainings färgkodade visuella display, som använder ett trafikljussystem för att avbilda expiratorisk tidalvolym, kräver minimal träning för att tolka feedback, vilket demonstreras av den korta utbildningstiden. Resultatet från studien var att maskläckaget före träning var 31 % (10–69 %) jämfört med 10 % (6–18 %) efter träning. Förbättringar noterades även för alla andra ventilationsparametrar.

“Tidigare studier har visat att de RFM som funnits tillgängliga för träning och forskning har varit alldeles för komplexa och presenterat feedback på ett sätt som varit svårt att tolka. Denna omfattande studie från Irland betonar den användarvänlighet och enkelhet som är essentiell för Monivents produkter och som vi lagt ner mycket fokus och omsorg på under utvecklingstiden”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.