IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till juni 2022

Fortsatta framsteg under Q2 2022

” Det andra kvartalet för 2022 visade återigen IRRAS framsteg mot att bli ledande inom neurointensivvård. Vi rapporterade tillväxt för åttonde kvartalet i rad och nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,7 (5,1) vilket motsvarar 13 procent tillväxt jämfört med Q1 2022 och en ökning med 90 procent jämfört med samma period förra året.”

” Med en mer normaliserad kommersiell aktivitet och påbörjandet av den nya kliniska studien DIVES, samt förbättrade finansiella förutsättningar, har viktiga framsteg gjorts och vi kan nu skifta fokus till att ta viktiga nästa offensiva steg, på ett välbetänkt sätt.”

Will Martin, VD för IRRAS

Kvartalet april – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,7 (5,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -35,8 (-26,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -36,9 (-27,1)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,46 (-0,40)
   

Perioden januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 18,4 (9,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -69,5 (-66,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -70,3 (-66,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,97 (-0,99)
   

Väsentliga händelser under kvartalet

Kortfristig lånefinansiering om MSEK 30

 • En kortfristig lånefacilitet från Bacara Holdings, IRRAS huvudägare, om MSEK 30 säkerställdes vilket kommer täcka löpande rörelsekostnader till dess Bolagets långsiktiga finansiering är säkerställd.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Uppdatering på affärsverksamheten och nya finansiella mål

 • IRRAS presenterade nya finansiella mål i samband med tillkännagivandet av den föreslagna företrädesemissionen.
  • De nya finansiella målen är att nå en nettoomsättning om minst MSEK 350 med en bruttomarginal över 60 procent 2025. Bolaget förväntar sig att nå positivt kassaflöde 2025.
  • För 2022 är målet att nå en nettoomsättning om MSEK 35 och en bruttomarginal över 30 procent.
 • Bolaget diskuterar ett kommersiellt samarbete med etablerade medicinsktekniska företag vilket eventuellt skulle kunna ändra på Bolagets kommersiella strategi framöver.

IRRAS avser att genomföra en företrädesemission om upp till MSEK 215

 • Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa implementering av Bolagets tillväxtstrategi.
 • Genom tecknings- och garantiåtaganden är företrädesemissionen på förhand täckt till 77 procent, motsvarande en minsta emissionslikvid om ca MSK 166.

Första patienterna inkluderade i ny nyckelstudie, DIVES, vid Mt Sinai i New York

 • DIVES-studien (Deployment of Irrigating Intraventricular Catheter System) är utformad för att mäta effektiviteten av IRRAflow vid behandling av intraventrikulär blödning jämfört med EVD-behandling.
 • Den första IRRAflow-patienten behandlades framgångsrikt på bara 67 timmar, vilket är en betydande minskning jämfört med historiskt uppmätta behandlingstider vid Mt Sinai.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Q2 rapport 2022 – telefonkonferens och online presentation
IRRAS kommer att hålla en telefonkonferens och en online presentation av sin Q2-rapport för 2022 den 22 juli klockan 09.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen är:

Sverige: +46 8 50 51 63 86
UK: +44 203 198 4884
US: +1 412 317 6300
Pin code: 8395073#

Presentationen kommer att sändas online via denna webbadress:

https://tv.streamfabriken.com/irras-q2-2022

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com/. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 08:00 (CET).