Förvärv av Tura Scandinavia verkställs och ny styrelsen har tillträtt

På extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i Spacett AB (under namnändring till Tura Goup AB). Beslutet om ny styrelse var villkorat av att den nya verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny ledning och styrelse godkänns för åternotering av Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market meddelade i fredags den 15 juni 2022 att åternoteringsmemorandumet godkändes. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att Spacett anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Spacetts aktie flyttades därmed tillbaka till ordinarie lista. Den nya, av stämman valda, styrelsen tillträder därför med omedelbar verkan.

Till ny styrelse valdes Hans Jacobsson, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt. Hans Jacobsson valdes till styrelseordförande. Nuvarande styrelse entledigas därmed.

Nya styrelsen beslutade även att tillsätta Stefan Eriksson som VD.

”Tura är redan ett mycket lönsamt bolag med stark organisk tillväxtkraft och förmåga att växa genom förvärv. Därför är jag mycket motiverad av uppdraget att som ordförande leda utvecklingen av Tura till nästa nivå och på så vis skapa stora värden för nuvarande och framtida aktieägare”, säger Hans Jacobsson, nytillträdd ordförande.

Likviden om 26 MSEK har betalats ut samt inlett processen att leverera 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB för köpet av samtliga aktier i Tura Scandinavia. 

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib 

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Bilaga 1 – Information om föreslagna styrelseledamöter

Hans Jacobssonordförande

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Född 1967. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Tidigare erfarenhet av börsnoteringar, förvärv, kapitalanskaffningar, investor relations och styrelsearbete.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Thinc Jetty Collective AB (publ.), Zinzino AB (publ.), Lohilo Foods AB (publ.), ledamot i Nowa Kommunikation AB, Rönnbacken Ventures AB, suppleant i Whyfinder AB samt diverse uppdrag inom Thinc Jetty Collective koncernens bolag.

Petra Carnbäck – styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet
Född 1973.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

VD Glasfiber & Plastprodukter AB

Övriga uppdrag

Daniel Johnsson – styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjörsstudier Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Född 1968. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Tidigare erfarenhet av distribution av IT, AV och Multimedia-produkter i rollen som grundare och Vd i Exertis CapTech Ab.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Oblique Therapeutics Ab, styrelseordförande i NanoEcho Ab, styrelseordförande i Renable Ab, styrelseordförande i Postery Ab, styrelseordförande i Admazing Ab, styrelseordförande i Quiq Holding Ab. Styrelseledamot i Tura Scandinavia AB, Flower Infrastructure Technology (Krafthem) Ab, WorkPilots OY, Josi Holding Ab, JHD Holding Ab, CapTech Holding Ab.

Jonas Wimmerstedt – styrelseledamot
Utbildning: Jur. kand. Göteborgs Universitet. Studier vid Hague Academy of International Law. Reservofficer i Amfibiekåren.
Född 1970.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Advokat och innehavare av Scala Advokatbyrå AB.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Scala Advokatbyrå AB. Ett flertal ideella styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.