Spacett AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum

Spacett AB (publ) (“SPACett” eller “Bolaget”) meddelar att Spotlight Stock Market (“Spotlight”) idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med att Bolaget beslutade att förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB.

Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att SPACett anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav.

Handeln i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas tillbaka till ordinarie lista. SPACett avser att byta namn till Tura Group AB samt att bolagets kortnamn hos Spotlight byter från SPAC1 till TURA.

Åternoteringsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida samt bifogat detta pressmeddelande.

Stockholm den 15 juli 2022

Spacett AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.