Spacett AB är nu Tura Group AB

Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade att ändra företagsnamnet från Spacett AB till Tura Group AB, vilket nu har godkänts och registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag under det nya kortnamnet TURA beräknas till tisdag den 2 augusti 2022.

Bolagsverket har godkänt och registrerat företagsnamnet Tura Group AB som därmed ersätter det tidigare företagsnamnet Spacett AB, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 12 juli 2022. Tura Group AB (“Tura” eller “Bolaget”) kommer att få nytt aktienamn och kortnamn kopplat till Bolagets värdepapper, vilket beräknas få effekt från och med tisdag den 2 augusti 2022. Bolagets värdepapper som är upptagna till handel på Spotlight Stock Market uppdateras från angivet datum med följande uppgifter:

Aktie

Värdepappersnamn: Tura stamaktie

Kortnamn: TURA

ISIN: SE0017083355 (oförändrat)

FISN: TURAGROUP/SH

CFI: ESVUFR (oförändrat)

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib, Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se