IRRAS erhåller finansiering inom ramen för den alleuropeiska garantifonden

  • IRRAS tecknar ett finansieringsavtal på 10 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB), som stöds av den alleuropeiska garantifonden (EGF).
  • Genom avtalet, kan IRRAS få tillgång till upp till 10 miljoner euro från EIB, som ger en stabil, långsiktig finansiering med flexibla återbetalningsvillkor, och som anpassats för att tillgodose företagets FoU-utgifter.
  • EGF ingår i EU:s återhämtningspaket på 540 miljarder euro för att bemöta covid-19-pandemin.

Stockholm/Luxemburg, 29 juli 2021 – IRRAS, ett medicintekniskt företag i kommersiell fas med ett brett utbud av innovativa produkter för neurointensivvård, har tecknat ett finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) som uppgår till 10 miljoner euro. Finansieringsavtalet med EIB kommer att tillhandahålla finansiering utan utspädning till företaget för att accelerera produktutveckling och generering av klinisk data för sin IRRAflow-plattform i Europeiska unionen. Finansieringen från EIB görs inom ramen för det nya programmet för riskkapitallån inom den alleuropeiska garantifonden som inrättades under 2020 för att hjälpa europeiska företag som har drabbats av covid-19-pandemin.

Genom finansieringsavtalet kommer företaget att kunna låna upp till 10 miljoner euro i två lånetrancher under kommande år baserat på att avtalade resultatkriterier uppnås. De ursprungliga lånebeloppen kommer att betalas ut under 2021 och kommer att användas för att finansiera produktutvecklingen av nästa generations produkt och kliniska prövningar som utförs i EU. Genom att använda medlen för produktutveckling och generering av klinisk data kan medlen som anskaffades genom företagets nyligen riktade nyemission användas för att fokusera på den fortsatta accelereringen av kommersiella lanseringsaktiviteter. Finansieringsavtalets villkor offentliggörs inte.

EIB:s vicepresident Thomas Östros säger: – IRRAS är ett mycket innovativt företag vars tillväxtplaner påverkades negativt av restriktionerna som krävdes för att bekämpa covid-19. Inom ramen för den alleuropeiska garantifonden har vi nu fler möjligheter att tillhandahålla finansiering till denna typ av företag, vilket kommer att hjälpa oss att stödja viktig inhemsk europeisk teknik i pandemins spår.

– EIB:s finansieringsåtagande är ett resultat av omfattande due diligence och bekräftar bankens förtroende i IRRAS förmåga att skaffa sig en ledande position inom neurointensivvård, säger Will Martin, vd och koncernchef för IRRAS. Investeringen gör det möjligt för oss att samla in ytterligare kliniska evidens för att bekräfta IRRAflows överlägsenhet jämfört med traditionell dränering samtidigt som nästa generations system utvecklas för riktad tillförsel av läkemedel och behandling i andra kliniska scenarier.

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2020 ställde banken över två miljarder euro till förfogande för svenska projekt. EIB lånar upp medel på kapitalmarknaderna och lånar ut dem till projekt som stöder EU:s mål. Cirka 90 procent av alla lån beviljas till projekt inom EU.

Den alleuropeiska garantifonden (EGF) inrättades av EIB-gruppen med bidrag från Sverige och andra EU-medlemsstater för att skydda företag som drabbats av covid-19-krisen. Med nästan 25 miljarder euro i garantier innebär EGF att EIB och EIF snabbt kan tillhandahålla lån, garantier, värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, kapital och andra finansiella instrument till mestadels små och medelstora företag. EGF ingår i Europeiska unionens återhämtningspaket som syftar till att tillhandahålla totalt 540 miljarder euro för att stimulera de hårdast drabbade delarna av EU:s ekonomi.

IRRAS är ett globalt medicintekniskt företag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder. IRRAS marknadsför och säljer sina omfattande och innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

IRRAflow®, företagets ledande kommersiella produkt, används för dränering av blod och överflödig cerebrospinalvätska eller sköljvätskor och samtidigt för övervakning av patienternas intrakraniella tryck (ICP) vid hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom [1]. Båda är allvarliga tillstånd med hög dödlighet. IRRAflow® hanterar de komplikationer som vanligtvis uppstår i samband med nuvarande behandlingsmetoder. Samtidigt erbjuder företagets produktfamilj Hummingbird® ICP Monitoring också ett diagnosverktyg som övervakar patienternas tillstånd efter en traumatisk hjärnskada. Detta verktyg används för att avgöra när ett ingrepp med ett terapeutiskt verktyg såsom IRRAflow® kan bli nödvändigt och är mer tillförlitligt och lättare att använda än andra ICP-övervakningssystem.

 

[1] En subduralhematom (SDH) är en form av blödning i vilken en ansamling av blod – vanligen i samband med en traumatisk hjärnskada – samlas mellan insidan av dura mater (den hårda hjärnhinnan) och araknoidea (spindelvävshinnan) som täcker hjärnan.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
IR

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Wedsite: www.irras.com

 

Presskontakt:

EIB: Tim Smit, t.smit@eib.org, tel.: +352 43 79 89076/mobil: +352 691 28 64 23
Webbplats:
www.eib.org/press – Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl 18:00 (CET)