IRRAS inleder samarbete med Århus universitet för att utveckla programvara som beräknar cerebral compliance med hjälp av IRRAflow-systemet

  • Som en del av samarbetsavtalet kommer IRRAS, Århus universitet och Århus universitetssjukhus tillsammans att arbeta för att kvantifiera cerebral compliance med hjälp av företagets IRRAflow-system.
  • Kombinationen av complianceberäkningar och IRRAflow-behandling kan ge realtidsdata som visar effektiviteten av den terapeutiska behandlingen och när den ska avslutas.

Stockholm, 22 oktober 2021 – IRRAS meddelar i dag att det första projektet inletts inom det tidigare tillkännagivna samarbetet med Århus universitetssjukhus i Århus i Danmark, en av världens ledande medicinska institutioner. IRRAS kommer i samarbete med universitetets Technology Transfer Office (TTO) och Institut for Elektro- og Computerteknologi (ECE) samt Anders Korshøj, neurokirurg, att utveckla en programvara för övervakning av cerebral compliance för IRRAflow, företagets flaggskeppsprodukt. I kombination med IRRAflows aktiva behandling skulle en sådan programvara ge läkarna förbättrat beslutsunderlag, genom att ge läkarna information i realtid om behandlingens effektivitet och när den kan avslutas.

”Vårt uppdrag på IRRAS är att utveckla innovativa produkter som i grunden förändrar hur patienter inom neurointensivvård behandlas. Att kunna mäta cerebral compliance i realtid är ett perfekt exempel på detta”, säger Will Martin, VD och koncernchef för IRRAS. ”Att samarbeta med ledande experter inom detta område för att förbättra patientbehandlingen med IRRAflow, och tillsammans utveckla banbrytande teknologier är avgörande för vår långsiktiga framgång.”

Intrakraniell compliance uttrycker förmågan hos en patients hjärna att tåla en ökning av den intrakraniella volymen utan motsvarande ökning av det intrakraniella trycket (ICP). Mätning av intrakraniell compliance kan ge läkarna ett prediktivt och kvantitativt värde i realtid som hjälper dem att avgöra hjärnskadans omfattning och hur väl patienten svarar på behandlingen. 

Dr Anders Korshøj, docent i neurokirurgi vid Århus universitetssjukhus, kommer att leda samarbetet tillsammans med Naveed Ur Rehman, biträdande professor vid Institut for Elektro- og Computerteknologi vid Århus universitet, med hjälp av specialister från IRRAS, sjukhusets team för neurointensivvård och experter på dataanalys från Signal Processing and Machine Learning Group vid Århus universitet. 

”Vi är verkligen glada över att delta i detta tvärvetenskapliga samarbete mellan IRRAS och våra akademiska institutioner”, säger Anders Korshøj. ”På Århus universitetssjukhus håller vi den högsta standarden för att kunna erbjuda patienterna innovativa behandlingar, t.ex. IRRAflow, och strävar efter att lyfta behandlingarna till nästa nivå. Det här projektet är ett bra exempel på vårt gemensamma fokus och nära samarbete med ledande experter inom medicinsk teknik för att förverkliga vår ambition.”

Signalbehandlingsexperter från Institut for Elektro- og Computerteknologi vid Århus universitet kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av denna nya teknik för att uppskatta cerebral compliance i realtid. Biträdande professor Naveed ur Rehman, som ansvarar för den icke-stationära Signal Processing Group på ECE, kommer att leda verksamheten.

”Vårt aktiva deltagande i detta tvärvetenskapliga projekt ligger i linje med vår avdelnings uppdrag att inte bara skapa ny kunskap utan också utforma användbara lösningar som förbättrar samhället”, säger ur Rehman. ”Vi är övertygade om att det här samarbetsprojektet kommer att leda till nya, förbättrade behandlingar för neurotraumapatienter, ett spännande och motiverande mål för oss ingenjörer.”

Technology Transfer Office är en avdelning vid Århus universitet som tillhandahåller resurser och samarbetsmöjligheter för att kommersialisera forskningsprojekt. Som en del av detta samarbetsprojekt kommer IRRAS behålla en exklusiv option på att licensiera den resulterande tekniken. Eoin Galligan, Senior Business Development Manager, samarbetade med dr Korshøj vid förhandlingarna med IRRAS.

”TTO Business Development är mycket glada över att slutföra den här processen och över att kunna stödja samarbetet med IRRAS”, säger Galligan. ”Det här projektet visar hur innovationssamarbeten kan skapa ”forskningseffekter”, ge tillgång till företagssponsring för forskning och utforma nästa generations teknik för kliniskt bruk.”

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som 2024associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow– och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

Om Århus universitet och Århus universitetssjukhus

Århus universitetssjukhus tillhör eliten bland universitetssjukhus. Århus universitetssjukhus utvecklar och tillhandahåller högspecialiserad medicinsk behandling, forskning och utbildning på internationell nivå. Århus universitetssjukhus tar emot medborgare från hela Region Midtjylland som behöver högspecialiserad behandling. Århus universitetssjukhus har de senaste 14 åren utsetts till Danmarks bästa sjukhus och ligger för närvarande på plats 32 på Newsweeks rankning av världens bästa sjukhus.

Århus universitet (AU) är ett dynamiskt, modernt och mycket internationellt universitet. Sedan universitetet grundades 1928 har det vuxit till ett ledande statligt universitet med internationell påverkan och räckvidd inom hela forskningsspektrumet. Av över 17 000 universitet i världen rankas AU bland de 100 bästa universiteten i världen inom flera forskningsområden och anses vara bland de 25 bästa universiteten i EU. AU utmärker sig särskilt när det gäller forskningskvalitet och kvaliteten på utbildningsprogrammen. När det gäller internationalisering är AU rankat bland de främsta och ligger på plats 45 på THE:s lista ”Most International Universities in the World”.

Institutionen för elektroteknik och datateknik vid Århus universitet fokuserar på forskning om hård- och mjukvaruteknik som spelar en viktig roll för att definiera det moderna samhället, digitaliseringen och människans beteende.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08.30 (CET).