Lipum och vetenskapliga rådet träffas för den årliga workshopen

Nyhet: Umeå, 22 oktober, 2021. Nästa vecka kommer Lipums (publ) årliga workshop med det vetenskapliga rådet att äga rum i Stockholm.

Lipums vetenskapliga råd utgör en ovärderlig resurs av samlad erfarenhet från akademisk forskning till klinisk praxis inom kroniska inflammatoriska sjukdomar. Medlemmarna bidrar med specifika råd gällande utveckling av Lipum och de deltar även i strategiska diskussioner. Ett viktigt forum för detta är den årliga workshopen tillsammans med teamet i Lipum.

Årets workshop kommer att fokusera på kommande kliniska studier mot bakgrund av resultaten från de prekliniska studierna och det icke-kliniska programmet.

Möt Lipums vetenskapliga råd här.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, VD
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.