Jetty tecknar avtal med Malmö Folkets Park

Malmö Folkets Park har under hösten genomfört en upphandling av ett projektledningssystem. Upphandlingen vanns av Jetty och idag tecknades ett avtal för två år plus option om förlängning med ytterligare ett år.  

  Malmö stad, genom fastighets- & gatukontoret, har under hösten inbjudit företag att inkomma med offert avseende projektledningsverktyg för verksamheten i Folkets Park 2021–2022. Upphandlingen vanns av Jetty AB.

Avtalet, som löper på två år plus ytterligare ett optionsår, ger kunden rätt att använda Jettys lösning för de event som Malmö Folkets Park hanterar under avtalstiden. Jetty bedömer att årligt ordervärde är något lägre än 10% av beräknad årsomsättning.

Malmö Folkets Park är Sveriges äldsta folkpark, 2021 firar verksamheten 130 år. Under året arrangeras cirka 300 produktioner, det kan vara allt från större festivaler som pågår under en veckas tid till ett litet träningsarrangemang till en större vintersatsning som pågår under flera månader.

”Vi är stolta över att Malmö Folkets Park har valt Jetty som samarbetspartner för sin viktiga eventverksamhet, det visar att vi som bolag har en attraktiv lösning även för offentlig verksamhet. Det är också glädjande att vi gemensamt, i dessa utmanande coronatider, kan få till ett långsiktigt avtal och vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Malmö Folkets Park och stödja deras framtida ambitioner.”, säger Jens Ålander, VD i Jetty.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, VD Jetty AB

jens.alander@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020.

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad, Sodexo, Roskildefestivalen och Växjö kommun är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se