Thinc Jetty Collective AB:s (f.d. Jetty AB) aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

Thinc Jetty Collective AB (f.d. Jetty AB), ”Bolaget” eller ”Thinc”, återförs till ordinarie lista. Bolagets aktie har handlats på Spotlights observationslista sedan 16 juli 2021 efter att, via apportemission, ha utökat den befintliga verksamheten genom ett omvänt förvärv av Nowa Kommunikation AB och därmed genomgått en ny noteringsprövning. Utöver detta har bolaget bytt namn från Jetty AB till Thinc Jetty Collective AB. Bolaget har nu blivit godkända för åternotering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Markets ordinarie lista.

Thinc Jetty Collective AB (tidigare Jetty AB) grundades 2011 och är ett IT-bolag som utvecklar och säljer ett affärssystem för Event Management. Systemet används för att planera och genomföra verksamheter inom event som t.ex. festivaler, idrottsevenemang samt lösningar för mötes- och konferensanläggningar. Nowa är moderbolag i en kommunikationskoncern bestående av elva rörelsedrivna dotter- och intressebolag med verksamheter inom bl.a. medierådgivning, försäljning av media, strategi, insikt och analys, PR, varumärkesutveckling, event och webb. Koncernen har ca 65 anställda med huvudkontor i Göteborg samt ytterligare kontor i Stockholm, Malmö och Oslo. 

Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom en beprövad förvärvsmodell med fokus på event, kommunikation och media.

Återföring till Spotlights ordinarie lista

Bolaget har efter det genomförda omvända förvärvet av Nowa Kommunikation AB samt byte av namn till Thinc Jetty Collective AB genomgått en ny noteringsprövning. Bolaget är nu godkända efter genomförd noteringsprövning och har upprättat ett memorandum som beskriver Bolagets nya verksamhetsinriktning. Bolagets aktie återförs till Spotlights ordinarie lista från och med idag, den 15 oktober 2021.

Kortnamn: JETTY                              

ISIN: SE0011644392

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listing@spotlightstockmarket.com