Johan Hammarqvist ny chef för IR- och kommunikation

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har utsett Johan Hammarqvist som ny chef för Investor Relations och kommunikation på K-Fastigheter. Johan Hammarqvist blir medlem i koncernens ledningsgrupp och tillträder sin nya tjänst senast den 30 maj 2022.

Johan Hammarqvist kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på börsnoterade Eolus Vind AB. Han har lång erfarenhet av arbete med kommunikations- och IR-uppgifter i en växande organisation och har tidigare arbetat även som politisk redaktör på Norra Skåne och Skånska Dagbladet.

”Jag ser fram emot att välkomna Johan Hammarqvist till K-Fastigheter. IR är ett angeläget område, K-Fastigheter ska leverera snabb och korrekt information till marknaden och kunna bygga relationer med våra viktigaste intressenter, inklusive att ge feedback till oss i bolagsledningen. Johan tillför dessutom värdefull erfarenhet inom hållbarhetsfältet och kommer att bidra till att driva utvecklingen av denna agenda och våra investerarrelationer framåt”, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB.

Johan Hammarqvist tillträder sin tjänst senast den 30 maj 2022 och ersätter då Anders Antonsson som lämnar bolaget för andra uppdrag.

”Jag ser fram emot att arbeta i ett av Sveriges mest spännande bolag och i en roll där mina erfarenheter kan göra skillnad. Tillsammans med mina kollegor kommer jag att fokusera på att ta IR- och hållbarhetsarbetet till nästa nivå och möta förväntningarna från våra ägare och andra viktiga intressentgrupper”, säger Johan Hammarqvist.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 750 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 9,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde upp-gående till omkring 330 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com