JS Security’s förvärv Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021

Det av JS Security Technologies Group AB’s (‘’JS Security’’) nyligen förvärvade Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’ eller ‘’Bolaget’’), meddelar idag att Bolaget slår sin ekonomiska prognos för helåret 2021. 

Under helåret 2021 (1 januari 2021 – 31 december 2021) uppgick Bolagets nettoomsättning till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK. I och med detta, ökar StoneBeach sin nettoomsättning med ca 800 TSEK jämfört med tidigare lämnad prognos. EBITDA-resultatet för helåret 2021 förblir oförändrat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Fler artiklar om JS Security