K-Fastigheter expanderar i attraktiva Ballerup, Köpenhamn

K-Fast Holding AB:s (”K-Fastigheter”) dotterbolag K-Fast Holding Danmark A/S har ingått avtal om förvärv av fastigheten 1bt Pederstrup By, i Ballerup kommun väster om Köpenhamn. K-Fastigheter planerar att bygga 153 hyreslägenheter med ett beräknat årligt hyresvärde om ca 19,2 miljoner danska kronor.

Transaktionen mellan K-Fast Holding Danmark A/S och TEBA Holding I-II ApS sker genom en bolagstransaktion där köpeskillingen baseras på underliggande fastighetsvärde om ca 83 miljoner danska kronor och en uthyrningsbar yta om ca 11 000 kvadratmeter.

”Vår plan är att utöka vår närvaro i Norden och Danmark och vi är extra glada över möjligheten att växa i Köpenhamnsregionen. Pederstrup i Ballerup är ett intressant och attraktivt område med närhet till samhällsservice, kultur och rekreationsområden. Det här blir ett bra komplement till vårt befintliga bestånd och våra pågående byggnationer i regionen,” säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

K-Fastigheter tillträder fastigheten den 2 maj 2022. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan med ett beviljat bygglov vilket möjliggör byggstart redan under 2022.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Persson, affärsutvecklingschef,
e-post: magnus.persson@k-fastigheter.se, telefon: 010 209 61 39

Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 750 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 9,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 330 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com