K-Fastigheter ingår i EPRA-index från den 21 juni 2021

EPRA (The European Public Real Estate Association) har publicerat en uppdatering över bolag vars aktier ingår i EPRA Index. K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) är ett av de bolag som finns med i FTSE EPRA Nareit Global Developed Index från och med den 21 juni 2021.

K-Fastigheter har idag fått information från EPRA att K-Fastigheters B-aktie från den 21 juni är inkluderad ibland annat FTSE EPRA Nareit Global Developed Index (”EPRA Index”). EPRA Index är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av cirka 500 fastighetsbolag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com